Giá vàng

Mua

Bán

DOJI HN

77,250

79,250

SJC Hà Nội

77,300

79,320

Đơn vị: nghìn đồng/lượng

Sánh duyên công chúa Ngọc Hân, là vua nào?

Xem thêm